Ekzistojnë burime natyrore të gazeve ndotëse të ajrit. Këto përfshijnë vullkanet, zjarret e pyjeve, të cilat lirohen nga proceset anaerobike.

Ndotësit e ajrit mund të definohen si diçka e pranishme në atmosferë, si: pluhuri, gazi, era, tymi, avulli në përqendrime të dëmshme për jetën e njerëzve, botën bimore dhe shtazore.

Ndotësi mund të jetë i origjinës natyrore ose artificiale. Një numër i caktuar i ndotësve inorganikë të gaztë i shtohet atmosferës nga aktiviteti i njeriut. Ndotësit e gaztë inorganikë më të njohur janë: SO2,     H2S,     NOx(NO1 , NO2),  NH3CO, etj.

Gazet Sulfurore:

Sulfuri i gaztë emetohet në atmosferë në sasi të mëdha si: SO2  dhe   H2S .

SO2
është gaz i pangjyrë, helmues, i cili hetohet nga shija edhe në sasi shumë të

vogla.

H2S është gaz shumë helmues, me erë si të vezëve të prishura, të cilin mund t’a

hetojmë nga era edhe kur është në sasi të vogla.

Burimi më i madh i SOështë djegia e qymyrit, naftës: sepse këto dy komponente

përmajnë sasi të madhe të Sulfurit.

Reklama