Operacionet me gjykime përfshijnë veprimet:

dhe ( ˄ – konjuksion ),

ose ( ˅ – disjunksion),

jo    ( ˥ – implikacion).

Konjuksioni dhe disjunksioni

Konjuksioni i dy gjykimeve “p, q” quhet gjykimi p dhe q, që simbolikisht shënohet

p ˄ q   
(lexo:   “p konjuksion q”).

Për shembull:  p: Sot është ditë e mërkurë dhe
                           
q: Sot është ditë me diell.

p ˄ q:  Sot është ditë e mërkurë dhe Sot është ditë me diell.

p q

p ˄ q

Tabela e konjuksionit
Disjunksion të gjykimeve p, q e quajmë gjykimin p ose q, që simbolikisht shënohet ( p ˅ q). Disjunksioni i gjykimeve p ˅ q është i saktë atëherë kur njëri nga gjykimet është i saktë.
p q p ˅ q
Tabela e disjunksionit
Shembulli 1: Ndërtoni formulat logjike që u përgjigjen qarqeve elektrike:
Math
 
 
 
Shembulli 2: Shëno formulat që u përgjigjen skemave (trupave të degëzuar):
Math 2
Reklama